Skip to main content

Cena Alfreda Badera

Alfred Bader (28. dubna 1924 Vídeň23. prosince 2018 Milwaukee, Wisconsin) byl kanadský chemik, podnikatel, filantrop a sběratel umění, více zde. V roce 1994 založil Cenu Alfreda Badera (CAB), ocenění pro významné české chemiky do 35 let, které každoročně uděluje Česká společnost chemická. Laureáti cen v přílušném roce prezentují své výzkumné výsledky formou zvané přednášky na Konferenci Liblice, kterou pořádá OS OBFCH. Od roku 2002 uděluje ČSCH dvě ceny Alfreda Badera, jednu za organickou chemii (CAB-I) a druhou za bioorganickou a bioanorganickou chemii (CAB-II). Cena však nemusí být nutně udělena. Uzávěrky pro podání přihlášek do soutěže jsou 31. března pro CAB- II a 15. červen pro CAB-I. 

Laureáti

CAB-I >2002-2024:

2023
Bronislav Jurásek, Ing. Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
2020
Lukáš Rýček, MSc. Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha
2019
Tomáš Slanina, RNDr. Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU, Brno
2018
Andrej Jančařík, Mgr. Ph.D.
National Centre for Scientific Research, Toulouse, France
2017
Ondřej Jurček, Ing. Ph.D. et Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU, Brno
2016
Jiří Kaleta, Mgr. Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
2014
Jiří Pospíšil, RNDr. Ph.D.
Laboratoř růstových regulátorů, Institut Experimentální Botaniky AV ČR & UP, Olomouc
2013
Petr Beier, Ing. Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Praha
2012
Filip Bureš, doc. Ing. Ph.D.
Univerzita Pardubice
2011
Jan Veselý, RNDr. Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha
2010
Šindelář Vladimír, doc. Ing. Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU, Brno
2009
Filip Teplý, Mgr. Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
2008
Aleš Růžička, doc. Ing., Ph.D.
Univerzita Pardubice
2007
Jiří Hanusek, doc. Ing. PhD.
Univerzita Pardubice
2006
Petr Štěpnička, doc. RNDr. Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha
2005
Radek Cibulka, Ing. Ph.D.
Ústav organické chemie VŠCHT, Praha
2004
Dana Hocková, Ing. Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
2003
Tomáš Kraus, Mgr. Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
2002
Štěpán Vyskočil, Mgr. Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

CAB-II 2002-2021:

2023
Filip Kalčic, RNDr. Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
2022
Lukáš Tenora, RNDr., Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
2020
Petra Ménová, Ing. Ph.D.
VŠCHT Praha
2019
Pavla Perlíková, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Praha
2018
Jaroslav Roh, doc. PharmDr. Ph.D.
Farmaceutická Fakulta UK v Hradci Králové
2017
Pavel Štarha, doc. Mgr. Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
2016
Hana Macíčková-Cahová, Ing. Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
2015
Aleš Imramovský, doc. Ing. Ph.D.
Univerzita Pardubice
2014
Martin Havlík, Ing. Ph.D.
VŠCHT, Praha
2013
Martin Hrubý, Mgr. Ph.D.
ÚMCH AV ČR Praha
2012
Robert Kaplánek, Ing. Ph.D.
VŠCHT Praha/PřF UP, Olomouc
2011
Petr Cígler, Mgr. Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
2010
Zimčík Petr, PharmDr. Ph.D.
Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
2009
Jan Kotek, RNDr. Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha
2008
Tomáš Bříza, Ing. Ph.D.
VŠCHT, Praha
2007
Dominik Rejman, Ing. CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
2005
Zbyněk Prokop, RNDr. Ph.D.
MU/Národní centrum pro výzkum biomolekul, Brno
2004
Bohumil Dolenský, Ing. Ph.D.
Ústav analytické chemie VŠCHT, Praha
2003
Jiří Damborský, Mgr. Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU/ Národní centrum pro výzkum biomolekul Brno
2002
Radek Marek, RNDr. Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU, Brno

CAB 1994-2001:

  • 2001 Milan Pour, doc. RNDr. Ph.D., Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
  • 2000 Vladimír Církva, Dr. Ing., Ústav chemických procesů AV ČR, Praha
  • 1999 Michal Hocek, Ing. CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
  • 1998 Michal Hoskovec, Ing. CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
  • 1997 Pavel Lhoták, Ing. CSc., Ústav organické chemie VŠCHT, Praha
  • 1996 Vladimír Havlíček, Dr. Ing., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
  • 1995 Martin Smrčina, RNDr. CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
  • 1994 Ivo Starý, RNDr. CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha