Skip to main content

Cena Rudolfa Lukeše

Rudolf Lukeš (13. 4. 1897 Kralupy nad Vltavou - 17. 10. 1960 Praha) je považován za zakladatele české organické syntézy. Věnoval se výzkumu zejména v oblasti využití Grignardových sloučenin, více zde.

Cena Rudolfa Lukeše je udělována OS OBFCH ve spolupráci s Nadací Experientia za soubor původních prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie z posledních pěti let publikovaných v prestižních zahraničních časopisech. 

Laureáti

CRL

2023
Michal Holčapek, prof. Ing. Ph.D.
Univerzita Pardubice
2022
Radek Cibulka, prof. Ing. Ph.D.
VŠCHT Praha
2021
Lukáš Trantírek, doc. Mgr. Ph.D.
Masarykova Univerzita, CEITEC, Brno
2020
Pavel Jelínek, doc. Ing. Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR Praha
2019
Michal Hocek, prof. Ing. DrSc.
PřF UK Praha
2018
Ivo Starý, RNDr. Ph.D.
Ústav oranické chemie a biochemie AV ČR, Praha
2017
Jana Roithová, prof. RNDr. Ph.D.
PřF UK Praha
2016
Petr Štěpnička, prof. RNDr. Ph.D.
PřF UK Praha
2015
Filip Teplý, Mgr. Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
2014
Petr Klán, prof. RNDr. Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU, Brno
2013
Martin Kotora, Prof. RNDr. CSc.
PřF UK Praha
2012
Detlef Schröder, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha